Muhittin Gümüş hocamızın ilmek ilmek işlediği, duygularını satırlara yansıttığı eserlerini tavsiye ediyoruz. 

Ömrünü Türkistan’da geçirmiş bir yiğidin duygularını eserlerine yansıtması elbette ayrı bir zenginliktir.

Var olsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🤘