SILAY-İ RAHİM
Bu kavram mü’minler için çok mühimdir. Ana- babanın, memleketin ve bilumum Hısım akrabanın kadrini, kıymetini bilmek ve onları baştacı yapmak demektir kısaca.
Bayramlar, sılayı rahim için bulunmaz fırsatlardır.
Bu kavramı bir millet için ele alırsak ne manaya gelir?
Mesela biz Türkler için ne demektir Sılayı Rahim.
Efendim Türk Tarihine baktığımız vakit, Türklerin coğrafya olarak değişkenliğini görebilmekteyiz. Dünyanın hiçbir milleti yoktur ki Türkler kadar farklı mekanlara gitsin ve gittiği yeri yurt etsin.
Ata Yurt Ötüken ile başlayan göç dalgası hala küçük akımlarla devam etmektedir.
Öte yandan mitolojik olarak dağlara, ovalara sığmayan milletin adıdır Türk. Varlığı ve ihtişamıyla hala heyecanımıza şahitlik eden Tanrı Dağları…
Asırlardır konuşulan, Hun imparatorluğu, Uygur Devleti, Göktürk Devleti, Karahanlılar, Timur Devleti, Büyük Selçuklular, Osmanlılar, Babürler, şimdilerde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan bölgelerinin hepsi Ata Yurt’tur.
Ata yurtlar sılayi rahim çizgisindedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi tıpkı bir mü’min için sılayi rahim ne kadar önemliyse devletler için de önemlidir.

Halini ve ahvalini ona göre düzenlenmeli ve politikalarını bu çizgide yaşamalıdır.

Zamanı sadece TANRI yaşar, insanlar ölümüdür. O halde geçmişten dersler çıkarmalıyız. Yani aynı anda hüküm süren Türk Devletleri, kendi sınırları içinde kalan tebaları ile diğer kardeş ülkelerdeki soydaşları çok önemsemediler. Buna Osmanlı da dahil.

Günümüze gelecek olur isek;
Türkiye ve diğer bağımsız Türk devletleri “dilde, fikirde ve işte birlik” ülküsü ile hareket ederler ise ve bu minvalde birlik doğar ise Türk’ün sırtı asla yere gelmez.

Gün, birlik günüdür.
Gün, Ata Toprakların kıymetini bilme ve ivedi şekilde “sılayi rahim” deyip yola çıkma günüdür.

Bu yol kutludur, gider TANRI DAĞI’na.