Bugün artık toplumlar yanlızca ekonomik göstergelerle ifade edilen kalkınmaya değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir gelişmeye, maddi tatmine olduğu kadar, manevi tatminde de ilerlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Aslında manevi kalkınma yani kültürel gelişme, maddi kalkınmanın ikinci gücüdür. İkisi arasında birbirini destekleyen gizli bir akım vardır. İçinde bulunduğumuz asrın insanlığa kazandırdığı en önemli tecrübelerden birisi, kalkınmada sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gözardı edilemeyeceği gerçeğidir.

Bu nedenle bu çalışmanın amacı milli ve manevi değerlerimizin Türk kültüründe ki önemine değinerek Türklerin Orta Asya’dan bu yana bu değerler etrafında bir araya gelerek dağılmadan yaşamaları, milli benliklerini ve yapılarını nasıl koruduklarını ortaya koymaktır. Bu amaçta değer ve kültür kavramları, bu milli kültürde değerler konusu. Eski Türklerde töre kavramı var olarak ve günümüzde de halen devam eden milli değerlerimiz. Son olarak milli kültürel değerlerimiz ile maddi ve manevi değerlerimizin milletleşmeye etkisi irdelenmiştir.