Astronomi ile fen bilimleri birbirlerini karşılıklı olarak besleyen kaynaklardır. İlköğretim bölümlerinde okuyan öğretmen adayları ile yapılan astronomi kavram yanılgıları tespiti içerikli araştırmalarda öğretmen adaylarının astronomi kavramları ile ilgili birçok alternatif kavram geliştirdikleri görülmüştür. Araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Astronomi konusundaki temel kavramlara yönelik bilişsel yapılarını ve var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaktır.

Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 64 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Seçilen anahtar kavramlar Astronom, Astronot, Uzay, Gezegen, Güneş Sistemi, Astroloji, Karadelik, Gökada, Yıldız, Astreoit ve Kuyruklu Yıldız’dır. Öğretmen adaylarına KİT’e yönelik açıklamalar yapılmış ve her bir kavram için ortalama 30 saniye süre verilmiştir. Araştırma sonucunda, Yıldız ve Kuyruklu Yıldız kavramları arasındaki ortaya çıkan bağlantı dikkat çekmektedir. Ayrıca Karadelik kavramının Siyah ve Boşluk kavramlarını çağrıştırması kavram yanılgısı olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

 

Yayının tamamını okumak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/33345/335367