Bu çalışmanın amacı Koyulhisar ilçesinde gerçekleşen göçün yönünü, boyutlarını ve ilçeye etkilerini araştırmak, göç hareketliliğinden dolayı ortaya çıkan sorunlara bazı çözüm önerileri getirmektir. Orta Karadeniz Bölümü’nde Sivas İli idari sınırları içerisinde bulunan Koyulhisar, dar tarımsal ve geniş engebeli alanları ile önemli ekonomik sorunlar yaşayan bir ilçedir.

Çalışmanın temel verileri göç olgusunu ölçmeye yönelik hazırlanan ve ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla köy ve mahalle muhtarlarına dağıtılarak doldurulan anketlere dayanmaktadır. Ayrıca yörede yaptığımız yüz yüze görüşmelerle de bu veriler desteklenmiştir. Elde ettiğimiz veriler Koyulhisar İlçesinin büyük miktarda göç verdiğini, göçlerin büyük oranda iç göç kapsamında olduğunu ve yine büyük bir oranda İstanbul’a yöneldiğini göstermektedir. Yurt dışında ise Almanya’nın en fazla göçün yöneldiği ülke olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mevsimlik ve daimi tersine göçün de ilçede yaşandığı ve bunun ilçe için yeni bir fırsat yarattığı belirtilmiştir. Mevsimlik işçi göçü ise ilçede daha düşük yoğunlukta yaşanmaktadır. İlçeden gerçekleşen göçün azaltılması için şehirsel fonksiyonların geliştirilmesi, şehirsel ve kırsal alt yapı sorunlarının giderilmesi, istihdam sorununun ortadan kaldırılması ve bunun için ilçe dışındaki Koyulhisarlıların ekonomik ve sosyal birikimlerinden faydalanılması, kırsal gelişme için alternatif projeler üretilmesi önerilmiştir. Bunun için kırsal turizm potansiyeline özellikle dikkat çekilmiştir.

 

Yayının tamamını okumak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2444/30982