Web sitemizi kullanarak çerezlerimizin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Türk Dünyası

TURAN İYİLİKTEN YANADIR-II- TURAN’IN DİLİ 

TURAN  İYİLİKTEN YANADIR-II- TURAN DİLİ “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” Karaman Oğlu Mehmet Bey          Turan’ın dili Türkçedir. Türkçe dünyanın en eski dillerinden biridir. O.N.Tuna’nın söyleyişi ile “kelimeleri yazılı kayıtlarda bulunan dünyanın yaşayan en eski dili Türkçedir.” Türkçenin bilinen…

Türk Dünyası

ÇAY içmemiz için “millî sebep” ÇAY DUALI İÇECEK 

Türkler arasında “Hazret-i Türkistan” olarak bilinen, Hoca Ahmed Yesevi Türklerin İslamlaştırılması ve Anadolu’nun Türkleştirilmesinde yetiştirmiş olduğu 99 bin Alperen’in (Gazi Derviş) önemli bir fonksiyonu olmuştur. Türk’ün fethettiği tüm yerlerde mutlaka Yesevi Ocağından yetişmiş bir Eren vardır.. Hoca Ahmed Yesevi, bir gün Türkistan köylerinden birine Tanrı…

Sosyal Bilimler

Siyasî Bir Argüman Olarak İslam Tarihinde Zındıklık ve Meşhur Zındıklar 

Siyasî Bir Argüman Olarak İSLAM TARİHİNDE ZINDIKLIK VE MEŞHUR ZINDIKLAR Erkan Göksu* [Türk Yurdu, XXXIV/324, (Ağustos 2014), s.26-37]   “Ölümü hak ettiği halde bin kâfiri hayatta bırakmak suretiyle işlenecek günah, gereksiz yere bir Müslüman’ın kanını akıtmakla işlenecek günahtan daha hafiftir.” İmam Gazzâlî İslam tarihinde bazı dinî…

Spor Bilimleri

SÜREKLİ ÖFKE: ANTRENÖRLERİN ÖFKE İFADE TARZLARI 

Öz Bu araştırmanın amacı, antrenörlerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu İstanbul ilinde aktif görev alan 64 Kadın (%55,7), 51 Erkek (%44,3) toplam 115 (Yaş Ort.= 25,23 ± 8,95)…

Eğitim Bilimleri

ÇOCUK VE YAS: BİR OLGU SUNUMU 

Ölüm, yaşam içinde kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıksa da bu gerçeğin kabullenilmesi zor olmakta ve neticesinde yas tepkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu yas tepkilerini yetişkinler gibi çocukların da verdiği görülmektedir. Ayrıca bu tepkilerin yanı sıra süreçte psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmekte, bireylerin yaşama uyumları zorlaşabilmektedir.

Sosyal Bilimler

Hacı Bektaş Veli Felsefesinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi 

Anadolu’nun önemli düşünürlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli, yaşadığı dönemde toplumun eğitilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu araştırmada, Hacı Bektaş Veli’nin insan eğitimiyle ilgili düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmış ve konuyla ilgili etnopedagojik açıdan bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin Makâlât, Kitâbü’l Fevâid, Makâlât-ı Gaybiyye ve…

Türk Dünyası

Turan İyilikten Yanadır-I- /Turan Hayali 

TURAN İYİLİKTEN YANADIR TURAN HAYALİ! Her şey hayal etmekle başlar. 1987 yılı. Giresun, Akçalı Ortaokulunun öğretmenler odası. Ülküdaşım Hasan’a duvarda asılı duran dünya haritasında Sibirya’yı göstererk: “Hasan bu Türk illeri şimdi esir, zaman gelecek buralar özgürlüğüne kavuşacak, Türk devletleri bir olacak, Turan kurulacak. Bizler de…

Eğitim Bilimleri

11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun- Lancashire Örneği 

Bu çalışmada, Türkiye ve İngiltere‟de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değerlere ilişkin algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Samsun (419) ve Lancashire‟de (365) bulunan sekizer ilköğretim okulu öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen yedi senaryodan oluşan anket formu uygulanmış ve her bir senaryoya…

Eğitim Bilimleri

FARKLILIKLARA SAYGI ÖLÇEĞİ (FSÖ) : GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Çalışmanın amacı bireylerin farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik güvenirliğini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan “Farklılıklara Saygı Ölçeği” (FSÖ) deneme formu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören toplam 623 öğrenciye (355 kız, 268 erkek) uygulanmıştır.

Eğitim Bilimleri

CENNETİN SEKİZ KAPISI: OPTİMAL TERAPİ 

CENNETİN SEKİZ KAPISI: OPTİMAL TERAPİ Yener ÖZEN[1]   Özet: Optimal Terapi, olabileceğinin en iyisi olmak isteyen ve yaşamdan en iyisiyle keyif alan herkes içindir. Şayet yaşamınızı, düşüncenizi en iyileştirmek yoluyla, en iyi hale getirmek istiyorsanız, optimal terapi yöntemlerini öğrenmek gereklidir. Optimal terapi, en uygun terapi…